Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Vyzvednutí poštovní zásilky v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým omezením

pomocí karty příjemce = zmocněnce

KDO ŽÁDÁ

Nepohyblivý klient nebo klient s výrazným pohybovým omezením zplnomocňuje zpravidla jiného člena rodiny k převzetí a vyzvedávání téměř všech typů listovních zásilek i balíků.


JAK POŽÁDAT

Vyplněním formuláře Průkaz příjemce-fyzické osoby.
Formulář lze vyplnit doma, ale podepsán musí být zmocnitelem (osoba žadatele) přímo na přepážce pošty před poštovní doručovatelkou.
U pohybově omezených klientů je možné se domluvit s doručovatelkou na podepsání formuláře a dodatku přímo v bytě klienta. Při podpisu musí být přítomna poštovní doručovatelka a zmocnitel, tedy osoba, která někoho zmocňuje.
Přítomnost zmocněnce (zmocněnců) není nutná.
Formulář by měla mít pošťačka vždy u sebe.
Po kontrole vyplněných údajů s občanským průkazem a podpisu si žádost i peníze od Vás převezme a další den Vám onu průkazku přinese. Česká pošta se tímto způsobem snaží vyjít vstříc klientům s hendikepem.

Průkaz příjemce lze zřídit i on-line, pokud osoba, která má v úmyslu někoho zplnomocnit, má z domu přístup k internetu.


CENA A PLATNOST PRŮKAZU PŘÍJEMCE

Průkaz zmocněnce stojí 200 Kč pro 1 zmocněnce a je vydáván na 1 rok.

Platnost průkazu lze prodloužit i při pobytu mimo domov, pokud se domluvíte s doručovatelkou v místě pobytu aktuálního.
Průkaz zmocněnce lze používat současně se zákaznickou kartou, o níž je nutno požádat zvlášť.
Díky zákaznické kartě lze získat řadu slev na běžné služby, které jsou Českou poštou poskytovány.


JAKÉ ÚDAJE JSOU VYTIŠTĚNÉ NA PRŮKAZU

• Fyzická osoba, datum narození - osoba, která plnou moc vystavuje
• adresa trvalého bydliště zmocnitele
• číslo a platnost průkazu
• Oprávnění zmocněnci - osoba(y), která je pověřena přebíráním
  či vyzvedáváním zásilek Vaším jménem
• datum jeho narození
• instituce, která průkaz vydala - číselným kódem
• datum vydání průkazu

Na jednom průkazu příjemce bývá obvykle uveden jeden nebo dva zmocněnci (např. rodiče zmocnitele).


SITUACE, KDY JE PRŮKAZ PŘÍJEMCE VHODNÝ

• při částečné anebo úplné imobilitě adresáta
• po závažných úrazech a onemocněních
• při dlouhodobém pobytu mimo domov, např. v nemocnici nebo v lázních
• po náhlé, nečekané a rychlé změně zdravotního stavu adresáta
  s nejistým budoucím vývojem (prognózou)


KDE ZÍSKÁM POTŘEBNÝ FORMULÁŘ

Na každé poště. Není k dispozici ke stažení na internetu.


JAKÉ ZÁSILKY LZE S PRŮKAZEM VYZVEDNOUT

• obyčejné psaní, dopis
• doporučené psaní, dopis
• dobírku
• zásilku PPL
• klasický balík i balík do ruky
• Lze převzít obálku bez pruhu anebo s modrým pruhem
• Důchod pouze tehdy, je-li zmocněnou osobou manžel nebo manželka.
  Pokud se jedná o jakékoli jiného příbuzného, pak na kartu zmocněnce
  důchod převzít nelze!


NA JAKÉ ZÁSILKY SE PRŮKAZ PŘÍJEMCE NEVZTAHUJE

Na ty, určené výhradně do rukou adresáta.
Nelze převzít obálky označené červeným pruhem. Ty má vždy a za všech okolností právo vyzvednout pouze sám adresát.

Na průkaz příjemce nelze převzít invalidní důchod, pokud zmocněnou osobou není manžel/ manželka.


KDE ZÍSKÁM DALŠÍ INFORMACE

Na kterékoliv poště ČR, buď při osobní návštěvě nebo rovněž telefonicky.
Na telefonické Infolince 800 104 410, a to v pracovní dny vždy 8.00 - 18.00 hodin.
Od 1. 1. 2024 bude mít Infolinka České pošty, a.s. nové číslo, a to 210 123 456.


Česká pošta, a.s. NENÍ POVINNA odbavovat přednostně držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP), ať už TP, ZTP anebo ZTP/P.
Pokud máte určité zdravotní omezení, které Vám neumožňuje dlouho stát, doporučuji obrátit se při vyřizování Vašich záležitostí rovnou na vedoucího pošty. Je přítomen v kanceláři nedaleko přepážek, tak na něho zaklepejte, slušně vysvětlete Vaši situaci a zdravotní omezení a nechte se obsloužit přímo jím. Zvláště pokud nefunguje lidský přístup a lidé ve frontě Váš nepustí sami před sebe a ani pracovník pošty Vás nevyzve, abyste šel/šla dopředu.
Některé pošty mívají také venku zvonek pro hendikepované (není-li bezbariérový přístup). Pokud je tento i na poště vaší a použijete ho, pracovník pošty přijde až ven k Vám a obslouží Vás individuálně (tj. mimo frontu vevnitř v budově).


PRAKTICKÉ TYPY:

Pokud potřebujete, aby si určitou specifickou zásilku vyzvedla osoba, která změnila své trvalé bydliště nebo místo pobytu, nemá úbytek mentálních schopností a je nepohyblivá, často bývá vhodným a dostačujícím řešením domluvit na poště změnu doručovací - zasílací adresy.

Podobné dotazy je možná vhodné, rychlejší i efektivnější řešit na infolince České pošty, a.s., tel: 800 104 410, v pracovních dnech 8.00-18.00 hodin. Linka je bezplatná a není problém se dovolat.
Od 1. 1. 2024 bude toto číslo nahrazeno bezplatným telefonním číslem 210 123 456.

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum vložení: 14. 3. 2015

Datum poslední aktualizace textu: 18. 6. 2024


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-5 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies