Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Příspěvek na úpravu motorového vozidla


KOMU JE URČEN
Všem, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo a jejichž zdravotní stav vyžaduje dodatečnou speciální úpravu ve vozidle.
Jedná se např. o nestandardní umístění ovladačů světel na palubovce, celootočné sedadlo spolujezdce anebo ruční řízení pro vozíčkáře.

KDE ŽÁDÁME
Na úřadě práce dle místa trvalého bydliště.
Všichni hendikepovaní z Brna se obracejí na úřad práce Křenová 25. Městská čtvrť, v níž žadatel bydlí, není nijak relevantní.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU
Až 90% předpokládané ceny. Spodní hranice tohoto příspěvku není dána, horní je 350 000 KČ.
O příspěvek na úpravu motorového vozidla lze požádat i tehdy, nepřiznal-li úřad práce nic na koupi auta anebo pokud jste si o příspěvek na auto nepožádal/a.
O příspěvek na úpravu motorového vozidla lze požádat i zpětně, a to až 1 rok od data provedení úpravy.

JAK VŠE PROBÍHÁ
Posouzení se provádí samostatně, tedy nezávisle na příspěvku na motorové vozidlo.
Váš nárok bude i zde posuzovat lékařská posudková komise (LPK), ačkoliv už Vás posuzovala ve věci příspěvku na auto jako takové. Pokud Váš zdravotní stav odpovídá speciální úpravě a LPK to uzná, je nutné doložit úřadu práce předběžnou kalkulaci ceny této úpravy.
Nezapomeňte na Vaši zákonnou povinnost koupit si vůz do 3 měsíců od obdržení peněz na účet. Klienti si v praxi často koupí vůz, doloží úřadu práce doklady o koupi. Auto je bez úpravy. Tu si nechávají dělat až dodatečně, jakmile jim úřad práce schválí další finance.

FORMULÁŘ
Pro příspěvek na úpravu motorového vozidla samostatný formulář neexistuje. Žadatel vyplní žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku a do kolonky G-požadovaná zvláštní pomůcka - napíše úprava motorového vozidla.

PŘÍJMY
U příspěvku na úpravu motorového vozidla bývá standardně 10% spoluúčast žadatele. O této skutečnosti podepusujete na úřadu práce protokol. Jestliže se spoluúčastí žadatel/ka souhlasí, nedokládá k žádosti žádné příjmy.
Příjmy dokládá žadatel/ka jen tehdy, pokud by žádal/a domovský úřad práce o snížení této spoluúčasti.
V takovém případě je žadatel povinen doložit příjmy za poslední 3 měsíce. To je týká jak jeho samotného, tak všech osob hlášených na téže adrese k trvalému pobytu.I ony dokládají své příjmy.
Započítává se invalidní důchod a příjem ze zaměstnání, tj.mzda. Neuvádí se ani příspěvek na péči ani mobilita.

JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ ŽADATELE
Není nutné kontaktovat úřad práce, nejbližší rodina nemá oznamovací povinnost ani nevrací žádnou část penez přiznaných na úpravu auta.
Vozidlo přechází do řádného dědického řízení.

KONTAKTNÍ OSOBY NA ÚŘADĚ PRÁCE V BRNĚ
Paní Kršková a paní Příhodová, tel.: +420 950 104 560.

Mgr. Lenka Jiřičná


Datum vložení: 16. 3. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 20. 11. 2016


Související články:

Příspěvek na kompenzační pomůcku motorové vozidlo

Parkovací karta


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji