Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Příspěvek na úpravu motorového vozidla


KOMU JE URČEN

Všem, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo a jejichž zdravotní stav vyžaduje dodatečnou speciální úpravu ve vozidle.
Jedná se např. o nestandardní umístění ovladačů světel na palubovce, celootočné sedadlo spolujezdce anebo ruční řízení pro vozíčkáře.


KDE ŽÁDÁME

Na úřadě práce dle místa trvalého bydliště.
Všichni hendikepovaní z Brna se obracejí na úřad práce Křenová 25. Městská čtvrť, v níž žadatel bydlí, není nijak relevantní.


VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Až 90% předpokládané ceny. Spodní hranice tohoto příspěvku není dána, horní je 350 000 KČ.
O příspěvek na úpravu motorového vozidla lze požádat i tehdy, nepřiznal-li úřad práce nic na koupi auta anebo pokud jste si o příspěvek na auto nepožádal/a.
O příspěvek na úpravu motorového vozidla lze požádat i zpětně, a to až 1 rok od data provedení úpravy.


JAK VŠE PROBÍHÁ

Posouzení se provádí samostatně, tedy nezávisle na příspěvku na motorové vozidlo.
Váš nárok bude i zde posuzovat lékařská posudková komise (LPK), ačkoliv už Vás posuzovala ve věci příspěvku na auto jako takové. Pokud Váš zdravotní stav odpovídá speciální úpravě a LPK to uzná, je nutné doložit úřadu práce předběžnou kalkulaci ceny této úpravy.
Nezapomeňte na Vaši zákonnou povinnost koupit si vůz do 3 měsíců od obdržení peněz na účet. Klienti si v praxi často koupí vůz, doloží úřadu práce doklady o koupi. Auto je bez úpravy. Tu si nechávají dělat až dodatečně, jakmile jim úřad práce schválí další finance.


FORMULÁŘ

Pro příspěvek na úpravu motorového vozidla samostatný formulář neexistuje. Žadatel vyplní žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku a do kolonky G-požadovaná zvláštní pomůcka - napíše úprava motorového vozidla.


PŘÍJMY

U příspěvku na úpravu motorového vozidla bývá standardně 10% spoluúčast žadatele. O této skutečnosti podepusujete na úřadu práce protokol. Jestliže se spoluúčastí žadatel/ka souhlasí, nedokládá k žádosti žádné příjmy.
Příjmy dokládá žadatel/ka jen tehdy, pokud by žádal/a domovský úřad práce o snížení této spoluúčasti.
V takovém případě je žadatel povinen doložit příjmy za poslední 3 měsíce. To se týká jak jeho samotného, tak všech osob hlášených na téže adrese k trvalému pobytu. I ony dokládají své příjmy.
Započítává se invalidní důchod a příjem ze zaměstnání, tj. mzda. Neuvádí se ani příspěvek na péči ani mobilita.


JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ ŽADATELE

Není nutné kontaktovat úřad práce, nejbližší rodina nemá oznamovací povinnost ani nevrací žádnou část penez přiznaných na úpravu auta.
Vozidlo přechází do řádného dědického řízení.


DALŠÍ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ÚPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Zatímco o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo je možné požádat znovu až po uplynutí sedmi let od data na původním rozhodnutí, u příspěvku na úpravu motorového vozidla je lhůta kratší. Lze požádat již po uplynutí doby pěti let.


KONTAKT NA FIRMU V BRNĚ, KTERÁ ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA PROVÁDÍ

CANOCAR, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno-Černovice, tel: 602 603 625,
e-mail: ludek.maar@canocar.cz
www.canocar.cz


KONTAKT NA FIRMU V PRAZE

IROA - HDC, Praha 8, Eledrova 718/20, 181 00 Praha 8, Tel: Ing. Bahyl: 233 552 309, e-mail: iroa@volny.cz

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum vložení: 16. 3. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 4. 12. 2023


Související články:

Příspěvek na kompenzační pomůcku motorové vozidlo

Parkovací karta


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies