Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Aktuality


Provoz kanceláře poradny
Nová pravidla parkování v Dětské nemocnici
Dálniční známka 2024
Nová brožura Sociální služby pro seniory ve městě Brně
Bezplatná individuální psychoterapeutická pomoc pro pečující
Start terapeutických skupin pro pečující
Pozor! řada legislativních novinek pro rok 2024
Informace ke slevě pro držitele ZTP/P u mobilních operátorů
Specifika parkování s parkovacím průkazem
III.stupeň ID a slevy na jízdném - kdy a jak vyřídit
Call centrum ÚP nově informuje o stavu žádosti o příspěvek na bydlení
Pomoc úřadu práce v energokrizi
Taxi pro hendikepované v Brně
Mapa bezbarierových míst v ČR a na Slovensku jako jsou hrady, zámky, rozhledny, ale i pošty, benzínky, restaurace, ubytování s bezbariérovým přístupem apod.
Nové služby pro děti v centru Anabell
Klára pomáhá z.s. - Svépomocná skupina pro rodiče, jejichž děti ukončily svůj život
Brožury na témata týkající se sexuality žen s mentálním postižením
Seniorbus v Brně
Parkovací průkaz vydaný v ČR nelze použít jako náhradu dálniční známky na Slovensku ani jinde v zahraničí


Nová pravidla parkování v Dětské nemocnici

Vážení klienti,
od 1. 1. 2024 přestala Dětská nemocnice Černopolní 9, Brno uznávat parkovací průkazy.
To v praxí znamená, že držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P a platného parkovacího průkazu je umožněn vjezd do areálu, na parkovací místo za závory, vjezd je však pro všechny zpoplatněn částkou 50 Kč za každou započatou hodinu. Bez výjimek.

Mgr. Lenka Jiřičná, vloženo 30. 1.2024.


Dálniční známka 2024

Vážení klienti,
jste-li držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a současně platného modrého parkovacího průkazu s vyobrazeným vozíčkem, pak jste i v tomto roce nadále osvobozeni od poplatku za dálnici v České republice.
V autě, které má tuto výhodu, musí být držitel průkazů právě přepravován, musí být majitelem, řidičem vozidla on nebo osoba blízká a za oknem vozidla by měl být viditelně umístěn parkovací průkaz. Pokud příslušník PČR nebo Celní správy za oknem uvidí parkovací průkaz, nechává takto označené vozidlo zpravidla projet.
V případě zastavení je platný parkovací průkaz vhodným dokladem pro účely kontroly, jestliže nebyl dostačující průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Toto osvobození platí rovněž pro držitele informační kartičky s přeškrtnutým uchem.

Není nutné se někam hlásit, někam volat nebo známku kupovat.

Mimo Česko toto osvobození neplatí. Více se můžete dočíst ZDE.

Pokud nemáte průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP anebo ZTP/P, osvobezení od dálničních poplatků se Vás netýká, bez výjimek.

Od 1. 3. 2024 je možné kromě desetidenní dálniční známky za 270 Kč zakoupit i jednodenní známku, která stojí 200 Kč. To jsou dobré alternativy v případě, že například:
1) budete v krátké době jezdit opakovaně na návštěvy do nemocnice a potřebujete k tomu využít dálniční síť
2) vezete svého blízkého s hendikepem do lázní a víte, že se budete vracet bez něj.

Vloženo týmem poradny Pohyblivost 3. 4. 2024


Nová brožura Sociální služby pro seniory ve městě Brně

Odbor sociální péče MMB vydal aktualizovanou verzi brožury Sociální služby pro seniory ve městě Brně. V brožuře jsou kontakty na pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby, domovy pro seniory, tísňovou péči, půjčovny kompenzačních pomůcek a další sociální služby pro seniory. Brožuru si můžete vyzvednout v budově MMB na Kolišti 19 a Malinovského nám. 3. Je také k dispozici ke stažení ZDE.

Převzato v plném znění z Poradny Socio Info Point Odboru sociální péče MMB.
Datum zveřejnění: 18. 1. 2023


Bezplatná individuální psychoterapeutická pomoc pro pečující

Od ledna 2024 nabízíme individuální psychoterapeutickou pomoc pečujícím. Službu bude poskytovat psychoterapeutka Bc. Marie Vondrková. Podpora může proběhnout u klienta doma nebo v konzultační místnosti v budově Odboru sociální péče, Koliště 19. Objednání termínu: linka 800 140 800 nebo e-mail sip@brno.cz.
Aktuální informace o aktivitách pro pečující na webu socialnipece.brno.cz.
Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point“ reg. č. CZ.03.02.02/00/22_014/0000412

Převzato v plném znění z Poradny Socio Info Point Odboru sociální péče MMB.
Datum zveřejnění: 18. 1. 2023


Start terapeutických skupin pro pečující

První blok skupinového setkávání pečujících pod vedením zkušeného psychoterapeuta MUDr. Ivana Pešky startuje ve čtvrtek 25. 1. 2024 v 16.00 hod. Kapacita skupiny je 10 osob. Setkání proběhne 1x měsíčně, leden - červen 2024 v budově pečovatelské služby Vojtova 7 – vchod z ulice Grmelova. Rezervace místa: linka 800 140 800 nebo e-mail sip@brno.cz.
Další skupina bude startovat v druhém pololetí roku 2024. Celkem jsou plánovány 4 turnusy. Těšíme se na Vás!
Aktuální informace o aktivitách pro pečující na webu socialnipece.brno.cz.
Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point“ reg. č. CZ.03.02.02/00/22_014/0000412

Převzato v plném znění z Poradny Socio Info Point Odboru sociální péče MMB.
Datum zveřejnění: 18. 1. 2023


Pozor! řada legislativních novinek pro rok 2024

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti MPSV, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků. Více informací naleznete ZDE.

Převzato v plném znění z Poradny Socio Info Point Odboru sociální péče MMB.
Datum zveřejnění: 18. 1. 2023


Informace ke slevě pro držitele ZTP/P u mobilních operátorů

Vážení klienti,
s platností od ledna 2023 můžete čerpat slevu 200 Kč měsíčně.
Podmínky této slevy určuje Český telekomunikační úřad, mobilní operátoři ji pouze umožňují, zprostředkovávají.
Sleva platí pro všechny držitele průkazu ZTP/P.
Také pro držitele průkazu ZTP, který byl přiznán z důvodu úplné nebo praktické hluchoty - symbol přeškrtnutého ucha.
Sleva platí pro držitele ZTP bez tohoto symbolu, pokud doloží lékařskou zprávou oboustrannou ztrátu sluchu 80 a více procent.
Sleva se nevztahuje na "klasické "ZTP, ani na průkaz TP.
Slevu může využít i ten, kdo není držitelem žádného průkazu osoby se zdravotním postižením, ale pobírá příspěvek na péči ve stupni 2, 3 nebo 4.
V takovém případě doloží platné rozhodnutí o příspěvku na péči.
Slevu může čerpat 1 člověk u 1 operátora.
Sleva je vedena buď přímo na držitele průkazu ZTP/P nebo na soudem určenou osobu opatrovníka, pěstouna.
Na slevu mají právo i rodiče dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P. Nebo rodiče dítěte, které pobírá příspěvek na péči ve stupni 2, 3 nebo 4. Slevu rodiče uplatní na své mobilní číslo, na svůj tarif. Je nutno doložit rodný list dítěte, originál průkazu ZTP-P nebo ZTP přiznaného jen a pouze z důvodu praktické hluchoty nebo originál rozhodnutí k příspěvku na péči. Na věku dítěte nezáleží.

Slevu ve výši 200 Kč u mobilního operátora je nutné po roce obnovit, tj. znovu podepsat na prodejně smlouvu. Tím dojde k prodloužení. Neplatí pro žádný sdílený tarif.

Společnosti T-Mobile a Vodafone preferují vyřízení slevy osobně na pobočce.
Vyplníte a podepíšete formulář, operátor si na pobočce ofotí Vaše ZTP/P nebo Rozhodnutí o příspěvku na péči.
K vyřízení slevy je možné někoho zplnomocnit na základě plné moci bez úředně ověřených podpisů.

Operátor T-Mobile sice umožňuje klientům vyřídit slevu i on-line, prostřednictvím formuláře na www.t-mobile.cz. Avšak pouze v případě, že ZTP/P v příloze formuláře je úředně ověřené přes Czech Point.
Bez úředního ověření průkazu nelze slevu vyřídit online.
Operátor T-Mobile poskytuje slevu jak na paušál, tak i na dobíjecí Twist karty (kredit).

Vodafone poskytuje slevu na mobilní tarify. Dále i zákazníkům bývalého UPC. Vždy na 1 službu. Na dotazy o státní slevě nemá Vodafone zřízenou žádnou speciální telefonní linku.
Podrobné informace naleznete zde:
https://www.vodafone.cz/pece/tarify-sluzby/nabidka-tarifu-karet/cenove-zvyhodneni/

Operátor O2 poskytuje tuto slevu na mobilní tarify, na pevnou linku, i na předplacené GO služby.
Slevu je možno vyřídit online, a to bez nutnosti úředního ověření dokladů. Přes stránky www.O2.cz. Formulář najdete zde.
Vyplněný, podepsaný formulář, spolu s oboustrannou kopií občanského průkazu pak odešlete na email:
ZTP.slevy@o2.cz
Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte, prosím, bezplatně tuto linku na slevy:
800 330 061
- automatická volba 5.

U všech mobilních operátorů je sleva platná k datu podpisu nebo osobní návštěvy na pobočce. Nelze ji dát zpětně.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2023


Specifika parkování s parkovacím průkazem

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.

Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje:
• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné
• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv. S platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je - li to naléhavě nutné.
Ani parkovací průkaz není všemocný. Nelze spoléhat na to, že platný parkovací průkaz a řádně označené vozidlo zaručují bezplatné parkování kdekoliv.
Ani s platným parkovacím průkazem není možné nikdy parkovat na chodníku nebo před vchodem do obchodu, na pěší zóně, a to ani, když není jiné volné místo.
Pokud jako držitel obou platných průkazů, ZTP, ZTP/P a parkovacího průkazu nestandardně zaparkujete, budou ze strany policie nebo správního orgánu vždy prošetřovány detaily a okolnosti Vašeho parkování na daném místě. Jestliže se prokáže, že parkování nebylo naléhavě nutné, dopustil/a jste se, i jako invalida, přestupku, a musíte zaplatit danou pokutu.

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
a Magistrát města Brna,
datum vložení 1. 10. 2019, poslední aktualizace 18. 12. 2023


III.stupeň ID a slevy na jízdném - kdy a jak vyřídit

Vážení klienti,
sleva na jízdném pro poživatele III.stupně ID, kteří nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P, činí 50% ceny jízdného.

Slevu můžete začít vyřizovat ve chvíli, kdy Vám byla (nově) přiznána plná invalidita a máte v ruce Rozhodnutí z ČSSZ s vypočtenou výší důchodu. (Nestačí Posudek o invaliditě.)

S Rozhodnutím a občanským průkazem navštívíte příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa trvalého bydliště.
Okresní nebo Městská správa Vám vygeneruje QR kód. QR kód je nutný pro meziměstskou dopravu.
Má platnost 1 rok od vytištění. Byla-li Vám invalidita přiznána například na 2 roky, musíte se po roce opět dostavit na místní OSSZ a nechat si vygenerovat nový kód.

Pro vygenerování a vyřízení QR kódu je možné někoho zplnomocnit. Plná moc nemusí mít úředně ověřené podpisy.

Kromě QR kódu pro uplatnění slevy v dopravě meziměstské Vám bude vydáno i potvrzení o pobírání 3. stupně invalidního důchodu pro účely slevy na dopravě městské.
S tímto potvrzením a 1 fotografií pasového formátu se následně dostavíte na Dopravní podnik Vašeho města. Tam Vam vydají zlevněnou tramvajenku (šalinkartu). V případě potřeby budete právě tímto dokladem prokazovat oprávněnost slevy.

Mgr. Lenka Jiřičná, vloženo 7. 4. 2022
datum poslední aktualizace 18. 12. 2023


Call centrum ÚP nově informuje o stavu žádosti o příspěvek na bydlení

Od 1. února 2023 mohou lidé volající na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00) nově zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat peníze. Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného. Jde o významné rozšíření služeb stávajícího Call centra ÚP ČR, které bude moci volajícím telefonickou cestou sdělit detaily po nahlédnutí do systému. Nad rámec toho získají občané, stejně jako tomu bylo dosud, na této lince obecné informace týkající se jak agendy zaměstnanosti, tak sociálních dávek.

Konzultanti Úřadu práce ČR budou nově poskytovat individuální informace, např. kdy lze očekávat výplatu dávky nebo co přesně je nutné k žádosti doplnit.
„Obrací se na nás spousta lidí, prostřednictvím telefonů, sociálních sítí, ale i na mě osobně. Některá pracoviště jsou bohužel stále přetížena, takže bylo na místě posílit systém, aby se lidé dozvěděli potřebné informace o vyřízení své žádosti hned a nemuseli volat na různá telefonní čísla jednotlivých pracovišť. Je to zvýšení komfortu zejména pro ty, kdo podali žádost třeba o příspěvek o bydlení vůbec poprvé a jejich žádost byla už zaevidována. Takových lidí je vzhledem k vysokým cenám energií mnoho a chceme jim nabídnout lepší servis při vyřízení dávky,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
„Abychom odlehčili kolegům na jednotlivých pracovištích a zároveň vyšli maximálně vstříc klientovi, budou mít kolegové na Call centru k dispozici náhled do žádostí klientů. Jestliže volající sdělí potřebné identifikační údaje, dozví se informace o průběhu vyřizování žádosti. Vzhledem k tomu, že během probíhajícího řízení o dané dávce není možné předvídat jeho výsledek, nesmí konzultanti v této fázi uvádět po telefonu konkrétní citlivá data, jako je třeba výše dávky nebo důvod (ne)přiznání. Pokud už bude vydáno rozhodnutí, pak je možné sdělit informaci o tom, kdy ÚP ČR peníze vyplatí,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Informace může získat pouze dotyčný žadatel. Identifikačními údaji pro komunikaci budou podobně jako v bance minimálně dva údaje, aby bylo zaručeno, že je klient oprávněn požadované informace dostat.
Call centrum ÚP ČR je veřejnosti k dispozici v pondělí a ve středu od 8-17 hod., v úterý a ve čtvrtek mezi 8-15 hodinou a v pátek od 8 do 13 hodin.
Přibližně po měsíci pilotního provozu rozšířené linky dojde k vyhodnocení fungování a případným úpravám. Zájemci o obecné informace mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail callcentrum@uradprace.cz.
Klienti se na Call centrum ÚP ČR mohou obracet, v případě, že potřebují radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace nebo informace z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Operátoři Call centra ÚP ČR poradí i zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel jim nevyplácí mzdu z důvodu platební neschopnosti. Zájemci získají informace o sociálních dávkách, způsobech, jak o ně žádat a v neposlední řadě o zákonných podmínkách nutných pro jejich získání. Call centrum ÚP ČR pomůže i těm, kteří potřebují pomoc s vyplněním konkrétního formuláře.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

letáček ke stažení


Pomoc úřadu práce v energokrizi

Vážení klienti,
zasíláme informace z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR - odkaz, na kterém jsou aktualizované informace k pomoci ÚP ČR v oblasti "energokrize":

https://www.uradprace.cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

Původní zdroj:
Poradna Socio Info Point, Brno


Taxi pro hendikepované v Brně

• Přeprava berličkářů, vozíčkářů i s mechanickým i s elektrickým vozíkem
  a doprovodu

• Taxi lze zavolat na pomoc také při poruše Vašeho vozíku

• Je cenově dostupné - nástup 60 Kč, poté 18/19 Kč/km dle typu auta

• Pro pravidelné pasažery je možná sleva

• Spolehlivost a časová flexibilita - není nutné objednávat týden předem

• Po domluvě je možná i trasa mimo Brno a napříč celou Evropou - v tomto
  případě smluvní ceny


Kontaktní osoba:

pan Brabec
telefon: +420 777 56 16 56 (lze volat od 7.00 do 20.00 hod.)
Jízdu můžete objednat e-mailem: bra.bec@seznam.cz

Více informací najdete na
www.helpnuti.cz


Mapa bezbarierových míst v ČR a na Slovensku jako jsou hrady, zámky, rozhledny, ale i pošty, benzínky, restaurace, ubytování s bezbariérovým přístupem apod.

Vážení klienti,
dovoluji si rozšířit pracovní web o mapu bezbarierových míst v ČR a na Slovensku jako jsou hrady, zámky, rozhledny, ale i pošty, benzínky, restaurace, ubytování s bezbariérovým přístupem apod.

Zájemci, klikněte sem:
http://www.vozejkmap.cz

Zdroj: www.eurokeycz.com

Pod tímto odkazem najdete publikaci o některých bezbariérových památkách u nás. Knížka je zdarma ke stažení ve formátu pdf:

https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7328-jak-dobyt-hrad-pamatky-takrka-bez-barier-2

Příjemné, pohodlné a bezpečné cestování v kteroukoli roční dobu Vám přeje

Lenka Jiřičná

Datum vložení aktuality: 27. 7. 2018
datum poslední aktualizace: 18. 12. 2023


Nové služby pro děti v centru Anabell

letáček ke stažení


Klára pomáhá z.s. - Svépomocná skupina pro rodiče, jejichž děti ukončily svůj život

letáček ke stažení


Brožury na témata týkající se sexuality žen s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP ČR) vydala brožury na témata týkající se sexuality žen s mentálním postižením. Brožury v tištěné podobě jsou bezplatné a jsou k dispozici všem, kdo o ně mají zájem. Zájemci si je mohou osobně vyzvednout v kanceláři SPMP ČR v Brně – Komárově, Lomená 44, nejlépe po předchozí domluvě se mnou. Brožury je možné také zaslat poštou za poštovné a balné. Více informací k distribuci brožur najdete na http://www.uzvim.org/?page_id=12

Brožur je celkem pět, na pět různých témat:

Život ženy (dospívání, menstruace, stárnutí, klimakterium, první lásky atd.)
Sex a vztahy
Těhotenství
Gynekologická prohlídka
Sexuální násilí

Brožury jsou určeny nejen ženám s mentálním postižením a jsou zpracovány jednoduchou formou s obrázky. Na jejich tvorbě spolupracovaly ženy s mentálním postižením a jiní odborníci.

Barbora Uhlířová

Poradenské centrum SPMP ČR
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Pracoviště Brno


Seniorbus v Brně

letáček ke stažení


Parkovací průkaz vydaný v ČR nelze použít jako náhradu dálniční známky na Slovensku ani jinde v zahraničí

Vážení návštěvníci a tazatelé,

v čase dovolených se v poradně mnohokrát ptáte, zda si v zahraničí musíte kupovat dálniční známku?
Proto jsem se rozhodla napsat o tom samostatný článek do aktualit. Tuto informaci samozřejmě naleznete i v článku Co je karta TP, ZTP a ZTP/P, ale na těchto řádcích najdete odpověď hned.

V zahraničí JE VŽDY nutné zakoupit dálniční známku.

Osvobozen/a od dálničních poplatků jste pouze na území ČR, kde máte trvalé bydliště a kde byl vydán parkovací průkaz a ZTP(/P).Jakmile vjedete do cizího státu, tedy třeba na Slovensko nebo do Rakouska, musíte mít platnou dálniční známku, a to za plnou cenu, není možná žadná sleva.

Parkovací průkaz tedy v zahraničí NESLOUŽÍ jako náhrada dálniční známky.

S platným parkovacím průkazem ale máte právo v zahraničí bezplatně parkovat na místech určených pro invalidy. Tato výhoda platí ve většině států EU. Mimo EU ne.

Pro úplnost: pokud pojedete třeba na Slovensku MHD, musíte zaplatit plné jízdné (ačkoliv u nás byste jel/ a zdarma).

Přeji všem hezkou dovolenou bez nehod a hodně sluníčka!

Mgr. Lenka Jiřičná, Mgr. Kamila Novotná
vloženo 14. 6. 2023, poslední aktualizace: 18. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies