Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Euroklíč


Jedná se o univerzální klíč sloužící pro otevření bezbariérových toalet v České republice a na některých místech v zahraničí.
Nárok na něj mají držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P a dále držitelé WC karty – IBD pacienti, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a lidé postiženi následujícími nemocemi: Roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Cystická fibróza, Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida a další střevní nespecifické záněty, močové dysfunkce a poruchy autistického spektra.

Pokud trpíte některým z výše zmíněných onemocnění, ale nebyl Vám přiznán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, je žádoucí, abyste si k vyřízení vzali s sebou kromě občanky také nějakou lékařskou zprávu, kde je uvedena diagnóza-popsány potíže. Vezměte si s sebou originál takové zprávy k nahlédnutí (držitelé průkazu ZTP mají povinnost předložit ten).

Euroklíč pro handicapované občany v Brně vydává:

1/ Magistrát města Brna, Odbor sociální péče - Oddělení péče o seniory a OZP, Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116 v úřední hodiny:

po, st: 8:00 – 17:00 hod.
pá: 8:00 – 12:00 hod.

2/ Poradna Národní rady zdravotně postižených ČR (NRZP ČR), Cejl 32 - zastávka MHD Körnerova, tramvaj č. 2, 4. Poradnu najdete v 1. patře na konci chodby. Konzultační hodiny jsou:
po, st: 8:30 -12:00, 12:30 – 17:00 hod.
út, čt, pá: 9:00 – 12:00 hod.

Euroklíč je vydáván ve všech větších městech, výdejní místo je vždy vázáno na trvalé bydliště. Euroklíč si můžete vyzvednout na Magistrátu města - sociálním odboru, případně i v sídle Národní rady zdravotně postižených (NRZP) ve Vašem městě.

Je nutné mít s sebou následující doklady: platný občanský průkaz, originál průkazu TP nebo ZTP nebo ZTP/P.
Pokud vyřizujete Euroklíč jménem někoho - v zastoupení, vezměte si s sebou také originál obou občanských průkazů. Žádná plná moc není třeba.
Držitelé průkazu ZTP/P dostávají pouze 1 klíč, průvodci není samostatný Euroklíč poskytován.

Euroklíč obdržíte spolu s dokumentem "Evidenční karta Euroklíče pro OZP", který podepíšete. 1 tento list si ponechává Magistrát, 1 obdržíte Vy. Dále je Vám také vydán aktuální soupis míst, kde je v Brně možné Euroklíč využít.

Podmínky vydávání euroklíče si stanovuje každý jednotlivý kraj odlišné. Zatímco třeba v Jihomoravském kraji jsou euroklíče vydávány uživatelům zdarma a tito je mají neustále u sebe, např. v kraji Vysočina jsou euroklíče zájemcům pouze zapůjčovány na omezenou dobu, a to oproti vratné záloze 200 Kč a podpisu. Je nutné předem nahlásit, od kdy do kdy bude uživatel euroklíč potřebovat.

Nebydlí-li žadatel v okresním městě, pak ve věci euroklíče kontaktuje nejbližší okresní město a jeho městký úřad. Je nutné zjistit, pod které okresní město žadatel spadá, za jakých podmínek se v tomto městě euroklíč hendikepovaným vydává a případně také zažádat úřad o vyjímku: zapůjčení euroklíče právě Vám, tj. osobě bez trvalého bydliště v tomto okresním městě. Např. Jste vozíčkář z Přibyslavi a máte zájem o euroklíč. Je nutné zkontaktovat nejbližší okresní město - Havlíčkův Brod, městský úřad, zjistit tamější pravidla pro vydávání klíče a také si zažádat o vyjímku kvůli trvalému bydlišti v jiném městě.

Pokud Euroklíč ztratíte, napište e-mail na nrzp@nrzp.cz, nebo brno@nrzp.cz, předmět: Euroklíč.


Veškeré informace o Euroklíčích najdete na https://www.euroklic.cz.

Přehled výdejních míst podle krajů najdete zde: https://www.euroklic.cz/kraje.

Podrobný seznam míst, která lze v naší republice Euroklíčem otevřít, naleznete pod odkazem https://www.euroklic.cz/mista-osazena-eurozamky.


Na Euroklíč mají nárok i rodiče dítěte do 3 let věku a pěstouni dítěte do 3 let věku. V těchto případech však vydávají klíč Family Pointy, a to po předložení dokladu o věku dítěte anebo o pěstounství.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum zveřejnění příspěvku: 14. 2. 2013

Datum poslední aktualizace textu: 15. 12. 2023


Související články:

Co je to karta, průkaz TP, ZTP a ZTP/P


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies