Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Otevřena poradna V klidu o neklidu pro rodiče dětí s ADHD
a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují - Centrum
pro rodinu a sociální péči


Dobrý den,

Dovolujeme si Vás informovat o poradně "V klidu o neklidu". V Centru pro rodinu a sociální péči v Brně (www.crsp.cz) funfuje od listopadu 2015 pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují např. ve škole, v kroužcích aj. Smyslem poradenství je pomoct rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, řešení školních problémů, hravé techniky zapojování dítěte s ADHD do třídního kolektivu, posilování rodičovských kompetencí, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod.

Poradenství je poskytováno klientům z celé České republiky. Předchozí objednání je nutné. Více informací o poradně "V klidu o neklidu" a další nabídce programů Centra pro rodinu a sociální péči Brno pro rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi najdete na webu www.neklidne-deti.cz a na facebookových stránkách https://www.facebook.com/ADHDcrspbrno.

S pozdravem

Centrum pro rodinu a sociální péči

Josefská 1, 602 00 Brno
tel.: +420 542 217 464
mob.: +420 731 604 202
e-mail: tatiana.jopkova@crsp.cz
web: www.neklidne-deti.cz, www.crsp.cz

aby doma bylo prima...


Datum zveřejnění článku: 4. 11. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 29. 1. 2018


Poradna pro hendikepované pouze informuje o poradně s jiným zaměřením, s jinou cílovou skupinou. Nejsme zaměstnanci poradny pro děti s ADHD.
Na našem webu jsme informace zveřejnili, protože i rodiče dětí s postižením tělesným mohou tuto poradnu potřebovat a zkontaktovat. Navíc poradna "pro neklidné děti a jejich rodiny" je svým zaměřením jedinečná - v ČR zatím jinou pobočku nenajdete.


Máte dotaz, nebo chcete kontaktovat poradkyni pro handicapované Lenku Jiřičnou?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies