Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Služby osobní asistence a terénních odlehčovacích služeb
poskytovaných Církevní střední zdravotnickou školou s.r.o.
v Brně


Praktická pomoc lidem se sníženou soběstačností a také těm, kteří o ně pečují.

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli zajistit klidný chod vaší domácnosti bez dalších povinností a stresů.
Pomůžeme Vám překonat problémy, které dnešní doba přináší a které jsou součástí moderní doby.
Umožníme Vám tak věnovat se vašemu povolání i vašim zájmům.


Terénní odlehčovací služba

• pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného
  pokročilého onemocnění,
• poskytuje úkony spojené s běžnými denními aktivitami
• je určena rodinám, které pečují o dítě či jinou osobu se středně těžkým
  a těžkým typem zdravotního postižení,
• se sníženou soběstačností z důvodu věku,
• s chronickým onemocněním,
• v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit rodiny samy,
• uživatelům je poskytnuta podpora a lidská blízkost,
• je určena lidem všech věkových skupin.


Terénní osobní asistence

• je určena lidem se sníženou soběstačností,
• pomáhá s vyřizováním potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře,
  při ochraně jejich práv,
• umožňuje klientům péči o vlastní osobu v domácím prostředí, zvládání
  běžných denních činností v péči o domácnost,
• podporuje fyzickou i psychickou soběstačnost,
• umožňuje klientům návštěvu zájmových a vzdělávacích kroužků,
• zajistí péči o dítě, zajistí pomoc ve škole podle potřeby a typu postižení či nemoci,
• pomůže zamezit sociální izolaci, umožní klientům kontakt
  se společenským prostředím,
• rozvíjí u všech věkových kategorií zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity


Kdy a kde poskytujeme službu:

• služby poskytujeme na území města Brna a jeho nejbližšího okolí
• služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní dobu,
• objednání služby je možné v pracovní dny osobně, telefonicky nebo e-mailem,
• v případě potřeby je možné požádat o službu telefonicky
  bez předchozího objednání,
• služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.


Sociální služby při CSZŠ s.r.o., Grohova
Terénní odlehčovací služba
Terénní osobní asistence

Kontakt:
http://pece.grohova.cz
e-mail: pece@grohova.cz
telefon: 538 711 181


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji