Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Služby osobní asistence a terénních odlehčovacích služeb
poskytovaných Církevní střední zdravotnickou školou s.r.o.
v Brně


Praktická pomoc lidem se sníženou soběstačností a také těm, kteří o ně pečují.

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli zajistit klidný chod vaší domácnosti bez dalších povinností a stresů.
Pomůžeme Vám překonat problémy, které dnešní doba přináší a které jsou součástí moderní doby.
Umožníme Vám tak věnovat se vašemu povolání i vašim zájmům.


Terénní odlehčovací služba

• pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného
  pokročilého onemocnění,
• poskytuje úkony spojené s běžnými denními aktivitami
• je určena rodinám, které pečují o dítě či jinou osobu se středně těžkým
  a těžkým typem zdravotního postižení,
• se sníženou soběstačností z důvodu věku,
• s chronickým onemocněním,
• v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit rodiny samy,
• uživatelům je poskytnuta podpora a lidská blízkost,
• je určena lidem všech věkových skupin.


Terénní osobní asistence

• je určena lidem se sníženou soběstačností,
• pomáhá s vyřizováním potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře,
  při ochraně jejich práv,
• umožňuje klientům péči o vlastní osobu v domácím prostředí, zvládání
  běžných denních činností v péči o domácnost,
• podporuje fyzickou i psychickou soběstačnost,
• umožňuje klientům návštěvu zájmových a vzdělávacích kroužků,
• zajistí péči o dítě, zajistí pomoc ve škole podle potřeby a typu postižení či nemoci,
• pomůže zamezit sociální izolaci, umožní klientům kontakt
  se společenským prostředím,
• rozvíjí u všech věkových kategorií zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity


Kdy a kde poskytujeme službu:

• služby poskytujeme na území města Brna a jeho nejbližšího okolí
• služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní dobu,
• objednání služby je možné v pracovní dny osobně, telefonicky nebo e-mailem,
• v případě potřeby je možné požádat o službu telefonicky
  bez předchozího objednání,
• služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.


Sociální služby při CSZŠ s.r.o., Grohova
Terénní odlehčovací služba
Terénní osobní asistence

Kontakt:
http://pece.grohova.cz
e-mail: pece@grohova.cz
telefon: 538 711 181


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies