Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Nakládání s osobními údaji


Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

V rámci činnosti poradny zpracováváme osobní údaje dle účelu na základě Vašeho souhlasu, našeho oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Osobní údaje od Vás žádáme při odeslání dotazu prostřednictvím Kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, případně v rámci telefonické komunikace. Zpracováváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme k vyřízení Vašeho požadavku (obvykle jméno, příjmení, kontaktní telefon a email, případně místo bydliště), a to po nezbytně nutnou dobu.

K informacím, které nám sdělíte nebo odešlete mají přístup pouze zaměstnanci poradny, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu při vyřizování Vašich požadavků, případně jiné subjekty pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Údaje jsou zabezpečeny několika způsoby:

  Data získaná přes kontaktní formulář nebo během e-mailové korespondence
   zůstávají v e-mailové schránce, chráněna silným heslem a mají k nim přístup
   jen pověřené osoby.
  Telefonní čísla klientů, kteří využili distanční poradenství, všichni pracovníci
   Poradny Pohyblivost odstraňují z historie mobilních telefonů minimálně jedenkrát
   denně. Služební telefony jsou taktéž chráněny heslem.
  Neuchováváme žádné psané či tištěné materiály obsahující osobní údaje klientů.
  Pro statistické a vědecké účely jsou používány pouze údaje anonymizované.

Webhosting pro tyto webové stránky zajišťuje ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o..
Jako telefonního operátora využívám služeb společnosti RIO Media a.s..

Pravidla nakládání s osobními údaji stanovuje Vnitřní směrnice o zpracovávání osobních a citlivých údajů v souladu s nařízením GDPR spolku Agnis Rosa, z. s.


Komu udělujete svůj souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete Správci osobních údajů Mgr. Kamile Novotné a dalším zaměstnancům Poradny Pohyblivost, Agnis Rosa, z. s., poradenství pro handicapované, Staňkova 327/14, 602 00 Brno, IČ 65349491.


Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit na Správce osobních údajů, Mgr. Kamilu Novotnou na email pohyblivost.novotna@gmail.com a uplatnit právo na přístup k Vašim údajům, opravu Vašich údajů, které zpracováváme, případně požadovat změnu, doplnění nebo kompletní výmaz těchto údajů. Tento e-mail můžete využít pro jakékoliv dotazy a požadavky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom všem žádostem vyhověli. V případě nespokojenosti s vyřízením své žádosti, má žadatel právo obrátit se prostřednictvím stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.


Používání souborů cookies na tomto webu

Naše webové stránky se snažíme nastavit tak, aby byly pro návštěvníky uživatelsky přívětivé. Abychom mohli zlepšovat služby, které Vám poskytujeme, využívají tyto stránky tzv. soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Podrobné informace o používání cookies na tomto webu najdete zde.


úvodní stránka


Datum poslední aktualizace textu: 7. 2. 2023


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-5 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies