Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Příspěvek na bydlení


Tato problematika NESPADÁ do naší poradny, proto se se svými dotazy obraťte na Call centrum úřadu práce, linka 800 779 900.
Základní informace k tomuto příspěvku zveřejňujeme na stránkách proto, aby bylo jasné, že může požádat i osoba se zdravotním omezením/ postižením.
Zdravotní omezení tedy není překážkou pro podání žádosti.


KDO MŮŽE ŽÁDAT

O příspěvek na bydlení můžete požádat, jestliže máte jako jednotlivec nebo jako rodina nízký příjem a:

a) Jste v katastru nemovitostí veden/a jako vlastník nemovitosti nebo bytu, kde trvale bydlíte.
b) Vlastníkem bytu nejste, ale jste nájemcem nemovitosti či bytu. To znamená, že máte na sebe napsanou nájemní smlouvu i evidenční list. Ten je nedílnou součástí každé řádné nájemní smlouvy.
O příspěvek na bydlení je možné žádat na úřadě práce i tehdy, pokud v něm nemáte trvalé bydliště, nejstel hlášen/ a k trvalému pobytu. Je nutno však doložit, že se v bytě zdržujete a máte k němu vztah. Tuto skutečnost doložíte zpravidla evidenčním listem, kde budete veden/ a na službách.
Pokud jako žadatel/ka nesplňujete aspoň 1 z uvedených podmínek, na příspěvek na bydlení nárok nemáte, žádat nemůžete. Velikost bytu či typ nehrají roli. Na příspěvek na bydlení mají, za určitých podmínek, nárok jak nájemníci klasických bytů, tak i tzv. bytů zvláštního určení, tj. bezbariérových.

O příspěvek na bydlení mohou žádat i OSVČ. Dokládají stejná potvrzení a dokumenty jako každý jiný žadatel, kromě potvrzení o příjmu. Tento údaj si zjistí úřad práce sám prostřednictvím finančního úřadu.
O příspěvek na bydlení žádat nelze, pokud máte podnájemní smlouvu, a to ani tehdy, máte-li na dané adrese trvalé bydliště. O příspěvek má právo žádat jen člověk, který Vám byt pronajímá.


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ V ZASTOUPENÍ

Žádost může na úřadu práce podat i jiná osoba, než sám žadatel.
Tato potřebuje žadatelův platný občanský průkaz anebo plnou moc.
Pro samotné podání žádosti není třeba plná moc úředně ověřená. Osoba, která žádost přinese, ale nemá možnost doplňovat a podepisovat chybějící údaje. To by musela mít generální plnou moc. A tato již úředně ověřená být musí.


VÝPOČET PŘÍSPĚVKU

Příspěvek na bydlení je vypočítáván opakovaně každé 3 měsíce z veškerého příjmu všech osob hlášených na dané adrese k trvalému pobytu.
Do příjmu je započítáván plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod plat z Vašeho zaměstnání, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek.
Do příjmu se NEUVÁDÍ příspěvek na péči, mobilita, dávky hmotné nouze.

Pokud máte z Vašeho invalidního důchodu vypočteny exekuční srážky, jako příjem je brána celá částka, to znamená invalidní důchod jako takový, před srážkou.

Úřad práce poskytuje žadatelům nejvýše 30% nákladů na bydlení.


CO JE K POSOUZENÍ PŘÍSPĚVKU DŮLEŽITÉ

• měsíční výše nájmu
• měsíční výše záloh na elektřinu
• měsíční výše záloh na plyn
• platba za svoz odpadu, tj . úhrada poplatku za komunální odpad
• vodné, stočné


JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
 
O tuto dávku v systému státní sociální podpory žádáte opakovaně každého půl roku, jestliže nenastala žádná změna (např.v příjmech), jinak dříve.
Pokud u Vás například došlo ke změně výše invalidního důchodu nebo ke změně výše záloh, je nutné podat novou žádost po 3 měsících - kvartálně.

Žádost o příspěvek na bydlení je možné podat osobně na úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště.

Žádost lze podat také on-line, z domova.
Není nutná datová schránka nebo elektronický podpis. Není třeba znát přesnou adresu pobočky úřadu práce, systém vyplněnou žádost rozdělí automaticky.
Je proto potřeba mít bankovní identitu - internetové bankovnictví a skenner.
Pokud bankovní identitu nemáte a chcete, je nutné se do banky osobně dostavit.
Vaše on-line identita bude zřízena během několika minut, přihlásit se přes bankovní identitu je v praxi možné do 1-2 pracovních dnů. Za tuto dobu už jsou údaje z banky propsány v portálu státní správy, tj. i na stránkách, na kterých jsou on-line formuláře k vyplnění.
Jste-li osobou s omezenou hybností, je vhodné zavolat do banky a požádat bankovního poradce o návštěvu doma a zřízení bankovní identity.

Skenner je nutný, kvůli skenu příloh, např. nájemní smlouvy, aktuálního dodatku této smlouvy, evidenčního listu i kvůli skenu dokladů o platbách za vodu, elektřinu, plyn apod.
Přímý odkaz na on-line formulář zde:
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Příspěvek na bydlení je vždy vyplácen zpětně, tedy pokud byste si požádal/ a např. 1. 10. a nárok by Vám vznikl, bude Vám počátkem listopadu poukázána určitá část nájmu za měsíce červenec, srpen a září.


VÝPOČET PŘÍSPĚVKU

Přesnou cifru nelze nikdy předem stanovit. Výpočtový vzorec je totiž velmi složitý, zahrnuje řadu proměnných, takže přesnou výši příspěvku stanoví až počítač.
Proto referentky úřadu práce nejsou nikdy předem schopné klientovi sdělit očekávanou výši příspěvku na bydlení a na dotazy tohoto typu neodpovídají.
Příspěvek na bydlení celkově činí asi třetinu částky za nájem.
Z výše uvedeného důvodu poradna Agnis Rosa neodpovídá na dotazy týkající se přesné výše příspěvku na bydlení. Chcete - li znát přesnou částku, využijte dostupných, ale nepřesných kalkulaček na internetu, případně kontaktujte konkurenční poradnu.


FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Kompletní žádost o příspěvek na bydlení zahrnuje tyto formuláře: Žádost o příspěvek na bydlení

Doklad o výši čtvrletního příjmu- necháte si potvrdit na mzdovém oddělení ve Vašem zaměstnání.

Pokud pobíráte plný nebo částečný důchod a je to jediný zdroj Vašeho příjmu, žádné potvrzení nepotřebujete. ÚP má tyto informace v systému.

Prohlášení osob, které nemají příjmy započítatelné pro nárok na dávky - vypíšete osobní údaje nezletilých dětí, které žijí s Vámi v bytě.

Doklad o výši nákladů na bydlení - na tomto konkrétním formuláři jsou jednotlivé kolonky, které je nutné nechat potvrdit, ať už u Vašeho dodavatele plynu, elektřiny, nebo na bytovém odboru, kde potvrzují platby nájemného.

Pokud platíte nájem trvalým příkazem, stačí jako potvrzení výpis z účtu nebo internetového bankovnictví.


Odebíráte-li elektřinu od společnosti EON a pro účely příspěvku na bydlení potřebujete potvrzení o zaplacení záloh, stačí zkontaktovat bezplatnou linku 800 773 322, uvést číslo Vaší zakaznické smlouvy či faktury a potvrzení Vám bude zdarma zasláno na Vaši adresu formou samostatného dokumentu. Společnost EON v současnosti již nepotvrzuje formuláře z úřadu práce.
O písemné potvrzení o zálohách je nutné telefonicky žádat opakovaně, protože tento požadavek nelze zavést do systému tak, aby Vám to bylo zasíláno automaticky.


KDE ZÍSKAT VŠECHNY TYTO DOKUMENTY

Celou sadu potřebných formulářů Vám dají na úřadě práce.
Můžete si je rovněž stáhnout, následně vytisknout a vyplnit doma zde.


KDE V BRNĚ SE PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ VYŘIZUJE

Úřad práce, Polní 37, Brno, zastávka tramvaje č.8 Vojtova. Zde jsou řešeny všechny žádosti o příspěvek na bydlení, tedy i žádosti hendikepovaných občanů.


DOKLADY POTŘEBNÉ PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Při každém podání žádosti o příspěvek na bydlení musíte mít s sebou: platný občanský průkaz, originál nájemní smlouvy, originál smlouvy od dodavatele elektřiny, originál smlouvy od dodavatele plynu, dále vyplněnou celou baterii formulářů včetně podpisu a data, patřičná potvrzeni - např. výpis z účtu (detailně popsáno výše).


ZPŮSOB VÝPLATY PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ

Žadateli je finanční částka vyplacena buď hotově nebo na složenku nebo jsou peníze každý měsíc převáděny na bankovní účet.


ROZHODNUTÍ

Pokud Vám byl za předchozí kalendářní čtvrtletí příspěvek přiznán, příjde obyčejnou poštou Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory.

Pokud je vypočítaná výše příspěvku za předchozí kvartál rozdílná, než dříve, příjde Vám klasickou poštou z úřadu práce Oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory.

Pokud Vám za předchozí čtvrtletí nárok na příspěvek na bydlení nevznikl (například z důvodu vrácení vysokého přeplatku za elektřinu), ÚP Vás o této skutečnosti informuje doporučeným dopisem nazvaným Oznámení o zahájení správního řízení. Jedná se jen o technické pojmenování. Za nějakou dobu potom obdržíte také ještě rozhodnutí jako takové.

Na žádné z těchto oznámení již není třeba reagovat nebo opět kontaktovat ÚP.

Jestliže v jednom čtvrtletí nárok na příspěvek nevznikl, neznamená to, že jej nemáte ani v kvartále následujícím.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná

Datum vložení: 29. 9. 2014
Datum poslední aktualizace textu: 21. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies