Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Sociální dávky v mateřství - peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek


První důležitá informace: hendikep budoucí maminky tyto sociální dávky vůbec nijak neovlivňuje. Nezáleží na tom, zda je Vaše postižení vrozené či získané např. po úrazu.Nijak důležité není ani to, zda jste v I., II.anebo III. stupni invalidity anebo zda pobíráte příspěvek na péči. Platí pro Vás stejná pravidla jako pro každou jinou maminku.

Existuje peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Další možné dávky pak zahrnují porodné a přídavky na dítě.

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
Na peněžitou pomoc v mateřství maminky nastupují 6-8 týdnů před plánovaným porodem v závislosti na Vašem aktuálním zdravotním stavu a zdravotním stavu miminka.Lístek Vám vypíše Váš gynekolog a Vy ho dáte či odešlete zaměstnavateli. Ten ho zašle na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ), kde Vám vypočtou přesnou výši a rozhodnutí Vám pak pošlou poštou.
Pokud by peněžitá pomoc byla nízká, máte možnost si na úřadě práce požádat o její dorovnání z rodičovského příspěvku hned po narození miminka. Dorovnání by se Vás týkalo např. tehdy, pracovala-li jste jen na 0,25 nebo 0,5 ůvazku, jinak nikoliv.

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) mohou čerpat ze zákona jen matky. Máte nárok, jestliže jste v posledních dvou letech po dobu alespoň 270 kalendářních dnů nepřetržitě, tj. tři čtvrtě roku, odváděla sociální pojištění. Pokud jste pracovala, platil jej zaměstnavatel v rámci zákonných odvodů ze mzdy.
Druhou podmínkou je: v době nástupu na PPM Váš pracovní poměr trvá anebo skončil, ale jste ještě v ochranné lhůtě, která je nejvýše 180 dní, když jste odpracovala půl roku. Při kratším pracovním poměru je ochranná lhůta stejně dlouhá, jako délka zaměstnání.

PPM vyplácí MSSZ do půl roku věku dítěte a je pro Vás výhodné vyčerpat celou tuto dobu. Příjmy Vašeho manžela nebo partnera nejsou započítávány.
Nevzniká-li Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, úřad práce Vám bude od narození dítěte vyplácet rodičovský příspěvek. Aby se tak mohlo stát, je však nutné doložit úřadu práce i Žádanku na peněžitou pomoc v mateřství od Vašeho gynekologa. Souběžně podáte žádost o rodičovský příspěvek.

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ A DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Pokud má nastávající maminka měsíční výdělek nižší než 10 000 KČ, nárok na PPM nevzniká. Částka je totiž natolik nízká, že z ní v rámci odvodů není odváděno žádné pojistné.

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ A OSVČ
Žadatelka musí splňovat podmínku odvodu pojištění nepřetržitě alespoň 270 dní za poslední 2 roky, z toho 150 dní musí být OSVČ.
PPM se v tomto případě vypočítává z výše zaplacených záloh za poslední rok před nástupem na PPM.
2. podmínkou je: V době nástupu na PPM stále pracuje jako OSVČ, připadně je v zakonné ochranné lhůtě nejvýše 180 dní od skončení činnosti.
Jste-li OSVČ, zdravotní i sociální pojištění je při pobírání peněžité pomoci v mateřství i po dobu rodičovského příspěvku hrazené státem, a to nejdéle do 3 let věku dítěte. Jakmile Vám příjde Rozhodnutí o přiznání PPM, je Vaší povinností toto doložit zdravotní pojišťovně, aby Vás zaevidovali do kategorie pojištění hrazené státem.
Stejně tak po skončení PPM doložíte povrzení o jejím ukončení z Okresní správy sociálního zabezpečení a zároveň potvrzení o nástupu na rodičovskou z úřadu práce, abyste tak splnila podmínky pro prodloužení hrazení zdravotního a sociálního pojištění státem rovněž po dobu Vaší rodičovské dovolené.

Pokud si budete jako OSVČ v době pobírání rodičovského příspěvku přivydělávat, stává se Vaše hlavní podnikání vedlejší podnikatelskou činností. V takovém případě je zdravotní pojištění nadále hrazeno, stejně tak sociální, současně však je nutné hradit si sama odvody z vedlejší činnosti, budete-li vykazovat nějaký zisk.
Pro peněžitou pomoc v mateřství, OSVČ a možnost ovlivnit výše záloh na sociálním pojištění v době těhotenství je zcela klíčové, zda si platíte nemocenskou složku pojištění.
Pro další informace, platné konkrétně pro Vás, se prosím osobně obraťte na spádovou OSSZ, dle místa trvalého bydliště.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Od počátku 7. měsíce věku dítěte si na úřadě práce požádáte o rodičovský příspěvek. Rodičovskou dovolenou může nastoupit i otec dítěte. Peníze však pochopitelně pobírá vždy pouze jeden z rodičů. Cílová částka příspěvku je pro všechny maminky (nebo tatínky) táž - 220 000 KČ. Záleží na Vás, jak si příspěvek rozložíte. Pokud budete chtít být s miminkem doma dva roky, činí rodičovský příspěvek cca 11000 KČ měsíčně. Pokud byste se rozhodla pro 3 letou variantu, pak částka je asi 7600 Kč měsíčně, u rodičovského příspěvku na 4 roky je to cca 5400 KČ měsíčně. Přesné výpočty byste se dozvěděla na ÚP po zadání Vašich konkrétních údajů do počítače.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK BEZ PPM
Pokud nevznikne nárok na PPM (například nemáte pracovanou dostatečně dlouhou dobu), bude Vám úřad práce vyplácet od narození miminka rodičovský příspěvek, a to automaticky takto: 7600 Kč měsíčně do 9 měsíců dítěte, počínaje 10. měsícem 3800 Kč měsíčně do 4 let věku.
Matka přitom nemá v tomto případě možnost zvolit si sama délku a výši rodičovského příspěvku.
Pokud je alespoň rok před zahájením rodičovského příspěvku zaměstnán Váš manžel, může právě on nastoupit na rodičovskou dovolenou a ovlivnit výši i celkovou dobu vyplácení této dávky.

Jestliže budete od narození miminka pobírat hned rodičovský příspěvek, na vyřízení této dávky máte čas 3 měsíce od narození Vaší dcery či syna.

Pokud žádost do této doby nepodáte, nárok na rodičovský příspěvek zcela zaniká!

Při rodičovském příspěvku za Vás po celou dobu sociální a zdravotní pojištění platí stát. Smíte si i neomezeně přivydělat, ale není přípustné dávat dítě do jeho 2 let do školky na vice než 46 hodin měsíčně. Od dvou let věku se počet hodin ve školce už nesleduje, ale při porušení stanoveného počtu do dvou let by Vám úřad práce mohl rodičovský příspěvek odebrat. Abyste mohla pobírat rodičovský příspěvek, je třeba na ÚP vyplnit formulář Žádost o rodičovský příspěvek. K ní dokládáte: Váš občanský průkaz, rodný list miminka a potvrzení o Vašich příjmech za posledního čtvrt roku.

Je-li Vaším jediným příjmem invalidní důchod, potvrzení o příjmu nedokládáte. Důchod je započítáván, ale úřad práce si tento údaj zjistí sám ze systému. Příjmy Vašeho manžela či partnera nejsou rozhodné.

Na rodičovské dovolené se můžete vystřídat s partnerem dle potřeby. V jejím průběhu je také možné několikrát změnit původně nastavenou výši rodičovského příspěvku, avšak je nutné o těchto změnách vždycky informovat úřad práce a vyplnit formuláře s uvedením patřičné změny.

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA: PORODNÉ
Pokud se Vám narodí 1. dítě a máte nízký příjem, náleží Vám také jednorázová dávka - porodné ve výši 13 000 KČ. Při narození druhého dítěte Vám náleží 10 000 KČ.
Požádáte na ÚP dle místa trvalého bydliště a doložíte vyplněnou žádost, Váš občanský průkaz a rodný list syna nebo dcery. K porodnému dokládáte příjmy za předchozí 3 měsíce. Totéž dokládá i partner. Do příjmů NENÍ započítáván příspěvek na péči jakékoliv výše, ani příspěvek na mobilitu. Pokud se Vám tedy mimčo narodí např. v říjnu, dokládáte příjem za měsíce červenec, srpen a září. Potvrzení Vám vystaví zaměstnavatel - účtárna.
V současnosti platí: jsou-li Vaše a partnerovy příjmy v součtu příliš vysoké, nárok na porodné zanikne i při prvním dítěti. Pokud manželé pobírají každý invalidní důchod, porodné by vám mělo být úřadem práce přiznáno, záleží ovšem na přesné výši důchodu.

Žádost o porodné můžete podat až do jednoho roku od narození Vašeho miminka. Žádost podanou po 1 roce věku dítěte spádový úřad práce nepříjme a nevyřídí. Nárok na porodné po jednom roce věku dítěte zaniká.

PŘÍDAVKY NA DÍTĚ
Na úřadě práce žádá vždy jen jednou ročně, ale možné to je kterýkoliv měsíc. Narodí-li se Vaše dítě ještě letos, je zde nutné doložit Vaše příjmy od ledna do prosince 2013 (to není překlep, opravdu 2013). Výše přídavků na dítě činí 500 Kč měsíčně do 6let věku, od 6 let 610 Kč měsíčně. I zde doloží roční příjem Váš manžel. Na ty je potřeba vyplnit formulář a následně si je nechat potvrdit u zaměstnavatele.

KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM POTŘEBNÉ FORMULÁŘE
Všechny potřebné formuláře si můžete osobně vyzvednout na úřadu práce, Polní 37. Zde žádají všechny maminky z Brna, včetně těch s postižením.
Nebo je najdete v rubrice Formuláře ke stažení.

STRUČNÉ SHRNUTÍ:
Pokud jste za poslední dva roky odpracovala alespoň třičtvrtě roku, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Papír vypíše gynekolog a Vy jej dáte zaměstnavateli. Výše PPM plyne z Vašeho výdělku. Jedině o tyto peníze žádáte ještě před porodem. O všechny ostatní zmíněné dávky, tj. porodné, přídavky na dítě a později rodičovský příspěvek, požádáte až po narození dítěte, nejdříve ten den, kdy budete mít fyzicky v ruce rodný list.

(Rodný list je vydáván matrikou dle porodnice cca 14 dnů po porodu. Musí ho osobně vyzvednout jeden z rodičů, nelze ho v žádném případě poslat pouze poštou.)

Dále platí: o všechny dávky kromě PPM žádáte úřad práce (ÚP) dle místa trvalého bydliště. Vždy je třeba vyplnit formulář patřící k té určité dávce, doložit Vaše příjmy a prokázat se rodným listem dítěte.

KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Kdykoli si něčím nebudete jisti, můžete:
• zkontaktovat s dotazem naši poradnu
• se osobně informovat na úřadě práce dle místa trvalého bydliště budoucí matky
• zkontaktovat call centrum úřadu práce telefonicky na čísle 844 844 803, linka je zpoplatněna, ale zase okamžitě dostanete potřebné informace

Mgr. Lenka Jiřičná


Datum vložení: 13.3. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 11. 11. 2016


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kateřina Havlíková
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji