Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Formuláře ke stažení


Všechny formuláře žádostí úřadu práce je možné vyplnit online z pohodlí domova. Není nutná datová schránka nebo elektronický podpis. Není třeba znát přesnou adresu pobočky úřadu práce, systém vyplněnou žádost rozdělí automaticky.
Pokud chcete využít on-line podání, je nutná bankovní identita-BANK ID, kvůli plnému ověření osoby žadatele. Bankovní identitu má každý, kdo má (a používá) internetové bankovnictví.
Pokud bankovní identitu nemáte a chcete, je nutné se do banky osobně dostavit.
Vaše on-line identita bude zřízena během několika minut, přihlásit se přes bankovní identitu je v praxi možné do 1-2 pracovních dnů. Za tuto dobu už jsou údaje z banky propsány v portálu státní správy, tj. i na stránkách, na kterých jsou on-line formuláře k vyplnění.
Jste-li osobou s omezenou hybností, je vhodné zavolat do banky a požádat bankovního poradce o návštěvu doma a zřízení bankovní identity.

Odkaz na oficiální stránky MPSV a rozcestník on-line formulářů (oddíl Dávky pro osoby se zdravotním postižením):
https://www.mpsv.cz/formulare
Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) s označením TP (těžké postižení ), ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem)

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Slouží pro podání prvního průkazu žadatele. Žádost podáte na úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště (v Brně všichni na Křenové 25).

formulář ke stažení


Přímý odkaz na formulář k vyplnění a odeslání on-line přes Bankovní identitu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenimŽádost o změnu nároku na průkaz OZP


Formulář slouží k podání žádosti o prodloužení platnosti Vašeho stávajícího průkazu, pokud se blíží konec Vašeho zdravotního posudku. Podává se zpravidla 3 měsíce před skončením této platnosti.Dále volíte tento typ formuláře, máte-li aktuálně např. TP a chcete zvýšení na ZTP.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde:
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-zmenu-naroku-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.
Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o příspěvek na mobilitu podejte ve stejný den a na stejném pracovišti úřadu práce jako budete podávat žádost o přiznání průkazu OZP.
Příspěvek na mobilitu činí 550 Kč měsíčně a nárok máte automaticky při přiznání průkazu ZTP či ZTP/P.
Žádost o příspěvek na mobilitu musíte podat současně s žádostí o přiznání průkazu OZP, ve stejnou chvíli.

Příspěvek slouží k částečné úhradě nákladů na Vaši individuální dopravu. Žádost o příspěvek na mobilitu podejte i tehdy, nemáte-li vlastní vůz.

formulář ke stažení


Přímý odkaz na formulář k vyplnění a odeslání on-line přes Bankovní identitu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu
Žádost o příspěvek na péči


O příspěvek na péči můžete požádat, aniž by Vám byla přiznána invalidita, také bez průkazu ZTP anebo ZTP/P.
Tuto žádost podáte kdykoliv, pokud máte nějaké zdravotní omezení a Váš stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Tento formulář je stejný pro děti i dospělé.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde:
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz „formulář v PDF“.
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči
(změna stupně PnP - dospělí)


Formulář je opět stejný pro děti a dospělé. Podáváte ho, pobírate-li nyní 880 Kč měsíčně a chtěli byste např. 4400 Kč. V tomto případě bude Váš aktuální zdravotní stav opět posuzován lékařskou posudkovou komisí a znovu proběhne i sociální šetření.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde: https://www.mpsv.cz/-/navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.Zvýšení příspěvku na péči

Formulář slouží ke zvýšení již přiznaného příspěvku o 2000 KČ měsíčně u dětí ve věku od 4 do 7 let, kterým byl přiznán III. nebo IV. stupeň závislosti. Příspěvek je podporou dítěte se závažným postižením. V tomto věkovém rozmezí nejsou zkoumány a brány v potaz příjmy rodičů a zvýšení je přiznáváno automaticky.
O zvýšení příspěvku můžete žádat až do 18 let dítěte, po 7.roce jsou však i u dítěte ve III. nebo IV. stupni závislosti zkoumány příjmy rodičů.

Formulář použijete také u dítěte s přiznaným I. nebo II. stupněm příspěvku na péči, jestliže o zvýšení žádáte z důvodu nízkých příjmů (např. rodina s 1 rodičem). Příjmy jsou zkoumány.

formulář ke staženíOznámení o poskytovateli pomoci


Formulář vyplníte a odevzdáte na úřadu práce dle trvalého bydliště osoby, o kterou budete oficiálně pečovat.
Jedná-li se o člověka ve stupni závislosti II, III nebo IV a Vy nejste zaměstnaná/ý, jako osobě pečující hradí Vaše sociální a zdravotní pojištění stát, a to počínaje dnem registrace na úřadě práce.
Dále je nutné vyžádat si z úřadu práce potvrzení o dosavadním poskytování péče. Toto osobně předložíte na Okresní správě sociálního zabezpečení dle Vašeho trvalého bydliště jako osoby pečující. Následně stejný dokument odešlete doporučeně ČSSZ Praha.
Další důležité informace k tomuto tématu najdete v článku Co je příspěvek na péči dospělých.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde:
https://www.mpsv.cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".
Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.Smlouva o poskytování osobní asistence

formulář ke staženíVzorová smlouva pro asistenty péče

formulář ke stažení
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku


Formulář je platný jednak pro příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo, jednak pro další kompenzační pomůcky.
Jestliže žádáte konkrétně o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo (auto), vyplňte tyto oddíly formuláře:
A, D, F, G, H, J, K.
Formulář Příspěvek na zvláštní pomůcku vyplňujete i v případě, že žádáte o příspěvek na úpravu motorového vozidla.
Do oddílu G - požadovaná zvláštní pomůcka -vepíšete úprava motorového vozidla.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde:
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".

Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku


U příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo je úřadem práce prováděno sociální šetření v bytě žadatele a jsou zjišťovány příjmy za předchozí 3 měsíce. To jak přímo Vaše, tak osob žijících ve společné domácnosti.

Za příjem je považován invalidní důchod, ale tento údaj nedokládáte, úřad práce si jej zjistí sám. Dále je do příjmů počítána také zaměstnanecká mzda.

Do příjmů naopak NENÍ započítáván příspěvek na péči v jakékoliv výši ani příspěvek na mobilitu.

U jiných kompenzačních pomůcek, než motorové vozidlo, nejsou příjmy žadatele zjišťovány. Úřad práce zde při nároku hradí až 90% předpokládané ceny. Příjmy žadatele jsou požadovány pouze při problémech s uhrazením 10% spoluúčasti. Víte-li, že nemáte dost peněz na tento doplatek, oznamte to hned na počátku.

U jiných kompenzačních pomůcek, než je motorové vozidlo, je sociální šetření v bytě žadatele prováděno dle potřeb úřadu práce, např. při žádosti o přestavbu koupelny, kterou lze pomocí tohoto příspěvku také financovat.

Podrobné informace a odkazy na formuláře najdete na stránkách MPSV ČR zde: https://www.mpsv.cz/-/doklad-o-vysi-ctvrtletniho-prijmu-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Pro tisk papírového formuláře zvolte odkaz "formulář v PDF".

Pro vyplnění a odeslání žádosti on-line přes Bankovní identitu, zvolte ikonu
ON-LINE FORMULÁŘ VYPLNIT.Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty (DPH)

formulář ke stažení
Příkaz ke zdravotnímu transportu

Formulář vyplňuje za všech okolností a vždy (praktický) lékař, který by ho rovněž měl mít u sebe v ordinaci.
Právě on svým podpisem, razítkem a datumovkou potvrzuje Vaši zdravotní indikaci.
Sanitku na konkrétní den a hodinu objednává sám pacient, mimo situace propuštění ze zdravotnického zařízení (např. po operaci).
Oba listy, jak originál, tak i kopii, odevzdáte posádce sanitky.
Formulář je stejný pro všechny pojišťovny.

formulář ke stažení
Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem

1. stranu formuláře Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem vyplní vždy Váš lékař, a to před uskutečněním jízdy.
Na zadní stranu je nutné získat razítko, datum a podpis cílového odborného pracoviště. Pokud se to nepovede, nárok na částečné proplacení cesty Vaší pojišťovnou zaniká. Vzdálenost=ujeté kilometry propočítá kompetentní osoba pojišťovny, údaj nikdy nevpisuje sám žadatel.
Abyste získal/a na "cesťák" nárok, musíte se přepravovat soukromým vozem (nikoli služebním) a naopak NESMÍTE vozidlo řídít Vy sám/a, někdo Vás někam musí vézt.
Pro všechny pojišťovny u nás existuje jen jeden typ tohoto formuláře.

formulář ke stažení
Vzor plné moci k převzetí průkazu

Pokud někoho na úřadě práce zastupujete pouze v 1 záležitosti, v 1 řízení, pak plná moc nemusí být úředně ověřená. To znamená, že ji můžete sestavit, sepsat i podepsat doma, podpisy na takové plné moci nemusejí být úředně ověřeny. K plné moci není potřeba občanský průkaz osoby, kterou zastupujete.

Chcete-li ovšem někoho zastupovat ve více řízeních současně nebo mít možnost vepisovat jménem někoho údaje do formuláře přímo na úřadě práce, pak musíte mít tak zvanou generální plnou moc s úředně ověřenými oběma podpisy. To znamená, že se na tento dokument oba podepisují až na poště, na přepážce Czech pointu, před očima úřednice.
Originál všech plných mocí je nutno doručit na úřad práce vždy osobně - ten, kdo je někým zmocněn.

formulář ke stažení
Změna způsobu výplaty příspěvku a plná moc k provedení změny

Napíšete na úřad práce, když chcete, aby Vám třeba peníze z příspěvku na péči už nechodily složenkou, ale nově převodem na účet.
Kromě změny samotné musíte někoho rovněž písemně pověřit provedením této změny, proto je nutné doložit spádovému úřadu práce současně i druhý dokument ve vzoru.

formulář ke staženíVzor odvolání proti nepřiznání průkazu ZTP

formulář ke stažení
Naše poradna nezasílá formuláře klasickou poštou. Chcete-li zaslat formulář poštou, kontaktujte prosím telefonicky magistrát Vašeho města nebo městský úřad, sociální odbor a požádejte terénní pracovnici, aby Vám potřebný formulář přinesla.
S žádostí o zaslání formuláře klasickou poštou na Vaši adresu se můžete obrátit např. na Ligu vozíčkářů, Brno.


Máte dotaz, nebo mne chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji