Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Parkovací zóny v Brně a v Praze


Systém parkovacích zón v obou městech v praxi předpokládá, že než do takové části měst vjedete, zjistíte si sám/a předem (na internetu):

a/ kde jsou tzv. barevné parkovací zóny nebo hlavní historické centrum
b/ kde se bezplatná místa k parkování pro vozíčkáře nacházejí.

Ve všech případech je nezbytné mít u sebe průkaz ZTP nebo ZTP/P a dát za přední sklo vozidla vedle parkovací karty ještě parkovací kotouč s nastaveným časem příjezdu (zakoupíte v papírnictví nebo na pumpě).

Pokud se Vám nechce hledat žádné informace o typu zónovaného okruhu předem a jste v Brně nebo v Praze jen turista, jednorázový návštěvník, je nutné zaplatit za vjezd do modré nebo fialové či oranžové zóny standardní cenu, ačkoli jste držitel průkazu ZTP, ZTP/P a parkovacího průkazu a máte zdravotní omezení.


PARKOVÁNÍ V BRNĚ S PRŮKAZEM ZTP, ZTP/P A PARKOVACÍM PRŮKAZEM

Regulace v modrých zónách ve městě Brně platí pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích je parkování zdarma celý den. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P si mohou požádat o vjezdové / parkovací oprávnění, které slouží i k vjezdu do historického centra. Jeho vyřízení je bezplatné a okamžité. Získání povolení není vázáno na trvalý pobyt, mohou o něj tedy požádat i návštěvníci Brna, ale musí tak učinit s předstihem.

Držitelé průkazu ZTP si mohou požádat o vjezdové oprávnění, které umožňuje parkování v modrých zónách, vjezd do historického centra města a parkování tam zdarma pouze na obecných parkovacích místech vyhrazených pro invalidy (bez dodatkové tabulky s konkrétní SPZ) a po dobu vyznačenou na dodatkové tabuli parkoviště. Kdekoliv jinde a na vyznačených modrých zónách musí držitel průkazu zaplatit standardní parkovné. Parkovací oprávnění má platnost 6 měsíců.

Držitelé průkazu ZTP/P mohou požádat o parkovací oprávnění. Parkování s oprávněním pak je zdarma v každé oblasti (i v modré zóně v případě, že vyznačené parkovací stání pro invalidy je obsazené) jednou za den na 3 hodiny. Parkování zdarma pro osoby ZTP/P je možné využit jednou za kalendářní den v jedné oblasti. Parkovací oprávnění má platnost 12 měsíců.

Vjezdové / parkovací oprávnění vyřídíte na Odboru dopravy MMB - Referátu parkovacích oprávnění, Zvonařka 5, 602 00 Brno, Po + St 8:00-12:00, 13:00-17:00. Pobočka má samozřejmě bezbariérový přístup včetně vyhrazeného parkovacího místa. Doporučujeme se elektronicky dopředu objednat zde.

S neověřenou plnou mocí a potřebnými dokumenty lze pověřit kohokoliv, aby oprávnění vyřídil v zastoupení. Dotyčný by měl prokázat svou totožnost občanským průkazem.

K vyřízení povolení je potřeba:

• občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele
• originál Vašeho ZTP(/P)
• originál parkovacího průkazu
• nejlépe i formulář (ke stažení zde).

Společně s vjezdovým / parkovacím oprávněním získáte také webový osobní účet, prostřednictvím kterého budete moct v případě potřeby změnit registrační značku automobilu, se kterým se do centra chystáte.

Parkování v ulicích, ve kterých vjezd omezen není, je na vyhrazených parkovacích místech beze změny.

Mapu parkovacích míst pro vozíčkáře v oblasti zón najdete tady:
https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/. (V levém sloupci zvolíte v menu "Vrstvy" a následně ZTP.) Mapa je přehledná, je však třeba ji ve Vašem internetovém prohlížeči hodně přiblížit, aby byly vidět názvy ulic a právě označení vyhrazených parkovacích míst.
Mapu si můžete vyzvednout i v tištěné podobě právě v kontaktním centru Zvonařka 5.

Informace pro návštěvníky města Brna najdete na těchto stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/parkovani-navstevnici. Brněnská infolinka k parkovacím zónám funguje na čísle 542 172 525, Po-Čt 8:00-17:00, Pá 8:00-12:00. Bývá hodně vytížená, proto buďte při volání trpěliví.


PARKOVÁNÍ V PRAZE S PRŮKAZEM ZTP, ZTP/P A PARKOVACÍM PRŮKAZEM

Držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P mohou v modrých, fialových a oranžových zónách města Prahy bezplatně parkovat jen tehdy, pokud mají ve městě trvalé bydliště a mají vyřízené za zvýhodněnou cenu Rezidentní parkovací oprávnění dané městské části nebo odboru dopravy, ke kterému patří i zapsání SPZ vozidla do registračního systému.

Takové povolení však není vydáváno návštěvníkům ani turistům.

Jestliže se do Prahy vracíte opakovaně, například pracovně, kvůli studiu nebo k lékaři, je na zvážení, zda si nezařídit bezplatné Parkovací oprávnění pro osoby ZTP. Na příslušném odboru dopravy by Vám měli vyjít vstříc, i když zde nebydlíte trvale, jako držiteli ZTP, ZTP/P a parkovacího průkazu. Je potřeba doložit vztah k vozidlu, na které bude povolení vydáno.

Hlavní město Praha informuje návštěvníky o parkování v modrých, fialových a oranžových zónách stránkách https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/. V případě potřeby se můžete obrátit na pražskou infolinku k zónám, tel. +420 257 015 257 (Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.), nebo je možné využít e-mail parkujvklidu@tsk-praha.cz

Pokud zaparkujete v tzv. barevné zóně, mimo historické centrum města, pak parkování je zdarma jen tam, kde je vyznačeno obecné parkovací místo pro vozíčkáře (bez dodatkové tabulky s konkrétní SPZ) a po dobu vyznačenou na dodatkové tabuli parkoviště. Proto je vždy třeba zkontrolovat dodatkovou tabulku pod označením parkoviště s maximální možnou dobou stání.

Za poradnu

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Poslední aktualizace: 4. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies