Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Financování kompenzačních pomůcek


V naší poradně se poslední dobou množí dotazy na financování tak zvaných kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůckou přitom rozumíme věc, předmět anebo přístroj, který svému majiteli ulehčuje každodenní život a napomáhá k větší samostatnosti a nezávislosti. Tak třeba psací telefon kompenzuje neslyšícímu jeho hluchotu a umožňuje každému telefonovat, indikátor barev zase pomáhá nevidomému roztřídit prádlo, a tak bych mohla uvést řadu dalších příkladů.

Existují pomůcky, které jsou,dle patřičné vyhlášky, hrazeny z příspěvků úřadu práce. Mimo již zmíněných se jedná třeba o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, příspěvek na stropní zvedací systém do bytu pro velmi těžce pohyblivé lidi a jiné.

Existují dále kompenzační pomůcky plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Mezi takové patří francouzské hole, různé typy elektrických vozíků,vozíky mechanické, koupelnový zvedák, speciální zvýšené sedátko na WC pro pacienty po ortopedických operacích, sedátko do vany, ortopedická zdravotní obuv a řada dalších.

Jinou skupinu tvoří kompenzační pomůcky jako elektrický skútr, notebook či lehokolo. I tyto "mašinky" ulehčují svým majitelům život, kompenzují hendikep a umožňují lidem snadnější začlenění do běžné společnosti.

Bohužel na ně není možné získat finance z veřejného zdravotního pojištění ani z úřadu práce.

Dříve na ně přispíval sociální odbor městské části dle bydliště žadatele. Po vládních škrtech došlo v téhle oblasti srovnatelných kompenzačních pomůcek k výrazným změnám. Agenda sociálních odborů kompletně přešla pod úřady práce a díky vládním úsporám si tyto pomůcky klient hradí zcela sám, ačkoliv např. pořizovací cena elektrického skútru začíná na 50 000 Kč.

Jedinou cestou, jak získat v těchto případech peníze, je oslovit nadace, nadační fondy a sponzorské organizace s žádostí o finanční dotaci, dar.

Obrátí-li se na naši poradnu klient s prosbou pomoci, pak poradenská práce spočívá v sestavení dopisu, žádosti pro nadace a v předání kontaktu na ně. Jménem klienta tedy popíšeme jeho konkrétní příběh, životní okolnosti a situaci. Specifikujeme předmět finančnho daru, výši žádaného obnosu a zformulujeme klientovy důvody, proč si přístroj nebo věc nemůže zaplatit sám, případně s pomocí rodiny. Pak nezbývá, než čekat na odpověď z nadace.

Poradna nemůže našim klientům předem zajistit kladné vyřízení jejich žádosti. Nemůžeme ani žádným způsobem ovlivnit průběh schvalování jednotlivých sponzorských darů a konečnou výši poskytnutých peněz. Toto je zcela v kompetenci nadací.

My samozřejmě víme, že financování, pro každého z vás velice důležitých a drahých přístrojů, formou nadačního daru je značně nejisté. Závisí de fakto na cílech a cílových skupinách té které konkrétní nadace a na jejích finančních možnostech.

Mrzí mě, že pro vás všechny nemám na samotný závěr pozitivnější zprávu, ale tato cesta financování nákladných, jiným způsobem nehrazených, kompenzačních pomůcek je v současné době jedinou možnou variantou.


Lenka Jiřičná

Datum vložení: 29. 9. 2014


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies