Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Financování kompenzačních pomůcek


V naší poradně se poslední dobou množí dotazy na financování tak zvaných kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůckou přitom rozumíme věc, předmět anebo přístroj, který svému majiteli ulehčuje každodenní život a napomáhá k větší samostatnosti a nezávislosti. Tak třeba psací telefon kompenzuje neslyšícímu jeho hluchotu a umožňuje každému telefonovat, indikátor barev zase pomáhá nevidomému roztřídit prádlo, a tak bych mohla uvést řadu dalších příkladů.

Existují pomůcky, které jsou, dle patřičné vyhlášky, hrazeny z příspěvků úřadu práce. Mimo již zmíněných se jedná třeba o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo, příspěvek na stropní zvedací systém do bytu pro velmi těžce pohyblivé lidi a jiné.

Existují dále kompenzační pomůcky plně nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou. Mezi takové patří různé typy elektrických vozíků, vozíky mechanické, koupelnový zvedák, ortopedická zdravotní obuv a řada dalších. Francouzské hole ani tzv. bílá sanita již nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny.

Jinou skupinu tvoří kompenzační pomůcky jako elektrický invalidní skútr, notebook či tzv. lehokolo (handbike). I tyto "mašinky" ulehčují svým majitelům život, kompenzují hendikep a umožňují lidem snadnější začlenění do běžné společnosti.
Bohužel na ně není možné získat finance z veřejného zdravotního pojištění ani z úřadu práce.
Poté, co agenda sociálních odborů kompletně přešla pod úřady práce, a díky vládním úsporám si tyto pomůcky klient hradí zcela sám, ačkoliv např. pořizovací cena elektrického invalidního skútru začíná obvykle na 50 000 Kč.

Jedinou cestou, jak získat v těchto případech peníze, je oslovit nadace, nadační fondy a sponzorské organizace s žádostí o finanční dotaci, dar.

Obrátí-li se na naši poradnu klient s prosbou pomoci, pak poradenská práce spočívá v sestavení dopisu, žádosti pro nadace a v předání kontaktu na ně. Jménem klienta tedy popíšeme jeho konkrétní příběh, životní okolnosti a situaci. Specifikujeme předmět finančnho daru, výši žádaného obnosu a zformulujeme klientovy důvody, proč si přístroj nebo věc nemůže zaplatit sám, případně s pomocí rodiny. Pak nezbývá, než čekat na odpověď z nadace.

Poradna nemůže našim klientům předem zajistit kladné vyřízení jejich žádosti. Nemůžeme ani žádným způsobem ovlivnit průběh schvalování jednotlivých sponzorských darů a konečnou výši poskytnutých peněz. Toto je zcela v kompetenci nadací.

My samozřejmě víme, že financování, pro každého z vás velice důležitých a drahých přístrojů, formou nadačního daru je značně nejisté. Závisí de fakto na cílech a cílových skupinách té které konkrétní nadace a na jejích finančních možnostech.

Mrzí mě, že pro vás všechny nemám na samotný závěr pozitivnější zprávu, ale tato cesta financování nákladných, jiným způsobem nehrazených, kompenzačních pomůcek je v současné době jedinou možnou variantou.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná

Datum vložení: 29. 9. 2014
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies