Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt


Mgr. Kamila Novotná


Datum a místo narození: 27. 5. 1983, Zlín


  Vzdělání

  2006 - 2010


  Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
  - magisterský obor Psychologie, zakončeno státní
  závěrečnou zkouškou


  2003 - 2006


  Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
  - bakalářský obor Psychologie, bakalářský obor Sociální
  politika a sociální práce, zakončeno státní závěrečnou
  zkouškou


  1996 - 2003


  Speciální soukromé gymnázium Integra Brno
  - zakončeno maturitní zkouškou  Odborné kurzy a další vzdělávání

  2022


  Akreditovaný kurz Sebepoškozování a sebevraždy
  jako téma rozhovoru s klientem


  Kurz Jak poskytnout krizovou intervenci obětem války


  2021


  Akreditovaný kurz Práce s rizikem v sociálních službách:
  úvod do tématu  2020


  Akreditované kurzy Chatové poradenství I.
  a Chatové poradenství II.  2020


  Kurz základů kybernetické bezpečnosti („Dávej kyber!“)

  2019


  Konference Oznamovací povinnost v kontextu
  internetového prostoru - účast  2018


  Konference Aktuální problémy odborného sociálního
  poradenství - Kvalita v distančních formách
  poradenství - účast  2015


  Akreditovaný kurz Focusing I.


  2014


  Konference INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ – Svět
  bez hranic?
- účast


  2012


  Akreditovaný výcvik Krizová intervence tváří v tvář


  2012


  Kurz Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci
  s klientem  2011


  Akreditovaný kurz Telefonická krizová intervence


  2007 - 2011


  Psychoterapeutický výcvik Client – Centered
  Psychotherapy (Rogeriánská psychoterapie)  2010


  Kurz Microsoft Word 2007 - praktické využití


  2005


  Kurz Akreditovaný kurz Výcvik v internetovém
  poradenství - úvodní kurz
  Praxe v oboru psychologie a sociálního poradenství

  2011 - 2015,
  2017 - dosud


  sociální pracovník - telefonické, chatové a e-mailové
  poradenství


  2008 - 2011


  Agentura MotivP s.r.o., Brno
  - zpracování interpretačních zpráv


  2007 - 2008


  Hospic sv. Alžběty o.p.s., Brno
  - dobrovolnická činnost


  2004 - 2005


  Liga vozíčkářů z.ú., Brno
  - sociálně - právní poradenství prostřednictvím zelené linky
  a internetové poradny  Znalosti a dovednosti

  Jazyky:


  NJ – pasivně (maturitní zkouška),
  ANJ – pasivně (pokročilá znalost)


  PC:


  MS Office (Word, Powerpoint, Outlook, Excell), internet  Zdravotní stav

  tělesné postižení pohybového aparátu  Zájmy

  četba, fotografování, mandaly, mineralogieMgr. Kamila Novotná


O nás


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kateřina Havlíková
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji