Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Informace pro poživatele plného invalidního důchodu
v souvislosti s penzijním a životním připojištěním


UPOZORNĚNÍ:
Vážení klienti a čtenáři webu Pohyblivost.cz, text níže byl zde uveřejněn na výslovné přání klienta naší poradny.
Vzhledem k šíři již poskytovaného poradenství není v našich silách informovat klienty o dané problematice detailněji a sledovat veškeré změny. Tato problematika je zcela mimo rámec poradny.

Dotazy ohledně penzijního připojištění při invaliditě a specifik s tímto souvisejících proto prosím směřujte výhradně na vaše osobní poradce.


S rozvojem penzijního připojištění se začalo objevovat i téma, jak souvisí vstup do invalidního důchodu a možnost čerpat naspořené prostředky z penzijního připojištění ještě před dosažením seniorního věku. Zejména pro mladé invalidy je důležitá informace, že nemusí čekat na stáří a mohou se dostat a použít naspořené prostředky dříve, ovšem za přesně stanovených podmínek.

Penzijní i životní připojištění je vždy sestavováno individuálně. Jednotlivé smlouvy se mohou v podmínkách zásadně lišit už jen podle data založení.

Obecně lze říci, že při invaliditě ve 3. stupni LZE ukončit předčasně penzijní připojištění a naspořené prostředky SI NECHAT VYPLATIT.
Toto je možné po uplynutí lhůty stanovené v konkrétní smlouvě.
Tento krok je však obvykle spojen se ztrátou všech příspěvků od zaměstnavatele a státu, což může znamenat velké finanční ztráty.

Obdoba platí i pro smlouvy o životním pojištění, u kterých je stanoven zpravidla vysoký věk pojištěného, po jehož dosažení teprve vzniká nárok na vyplacení vložených prostředků na smlouvu, včetně příspěvků zaměstnavatele.

Otázkou úzce spjatou s touto problematikou je, k jakému účelu chce konkrétní invalidní důchodce vybranou částku použít. Nezřídka se tak chystá učinit kvůli pořízení nějaké dražší kompenzační pomůcky, jejíž životnost je však, bohužel, značně omezená. V poradně jsme připraveny probrat s Vámi jiné možnosti financování, např. prostřednictvím nadací, jak se můžete dočíst zde.

Samy nadace vnímají jako legitimní, že člověk, jehož zdravotní stav bude nadále výrazně komplikovat možnosti vytvářet zisk, myslí spořením na budoucnost a finanční udržitelnost kvality svého života alespoň v rámci možností, které má.

Je opravdu důležité rozvržení vydávání úspor po celou předpokládanou dobu dožití, protože jakékoliv chronické onemocnění s sebou nese s přibývajícím věkem také mimo jiné nutnost čerpání pečovatelských služeb ve větší (a často stupňující se) míře, než je tomu u zdravé populace. PROTO DOPORUČUJEME PŘÍPADNÉ DŘÍVĚJŠÍ UKONČENÍ PENZIJNÍHO NEBO ŽIVOTNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ DŮKLADNĚ ZVÁŽIT.


Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Vloženo: 16. 4. 2020
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2023


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies