Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Co je dětská mozková obrna (DMO)?


kód diagnózy:G 80.0

Jde o poruchu pohybového aparátu, jejíž hlavní příčinou je nedostatečné nebo žádné okysličení mozkových buněk, ke kterému dojde v průběhu vývoje hybnosti. Mozkové buňky jsou totiž na nedostatek kyslíku nejcitlivější v celém těle.

PŘÍČINY VZNIKU DMO A JEJÍ PROJEVY, DĚDIČNOST
Situací, kdy se mozkovým buňkám nedostává kyslíku, může být několik: krvácení matky v těhotenství, vážné úrazy v graviditě, při komplikovaném či špatně vedeném porodu, úrazy hlavy v ranném věku dítěte.
Nejvýraznějším projevem této nemoci je ochrnutí. S dobou, po níž byly mozkové buňky a mozková centra bez kyslíku souvisí i rozsah ochrnutí horních, dolních nebo všech končetin a svalů. Čím delší čas bez životně důležitého kyslíku, tím rozsáhlejší ochrnutí.

Poruchy spojené s DMO mohou tedy vzniknout již během těhotenství (prenatálně), při porodu (perinatálně) nebo krátce po narození dítěte (postnatálně), a to kvůli nezralosti mozku a celého centrálního nervového systému. Na toto těžké postižení je de facto založeno ještě před dokončením vývoje samotného pohybového aparátu.

K rozvoji handicapu může dojít rovněž i u dětí předčasně narozených, jejichž centrální nervový systém není v době porodu zcela zralý a dovyvinutý.

DMO je nevyléčitelné, různě těžké omezení hybnosti, nejde však o nemoc dědičnou. To v praxi znamená, že matky s DMO mohou mít zcela zdravé děti.


FORMY DMO
Existují různé druhy (typy) obrny podle počtu ochrunutím postižených končetin a částí těla, např. diparetická nebo kvadruparetická obrna. V prvním případě jsou postiženy dolní končetiny, ve druhém zasáhlo ochrnutí ruce i nohy.
Při tak zvané hemiparéze je postižena vždy 1 polovina těla, tj. např. pravá ruka současně s pravou nohou.
Lidé s DMO mohou chodit o berlích, jezdit na vozíku nebo třeba jen jakoby lehce zakopávají a jsou schopni chodit sami, bez berliček. Jde o na první pohled viditelný, nejčastěji tělesný hendikep. Obrnář zkrátka neovládá své tělo, jak by normálně měl a chtěl.


PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ
K DMO se můžou přidružit i další diagnózy jako mentální retardace nebo autismus. Neznamená to ovšem, že člověk s DMO trpí současně vždy i postižením intelektu, ačkoliv zdraví lidé jsou o tom často přesvědčeni, mylně. Lidově řečeno: "jestliže mám ochrnuté nohy, neznamená to, že mám ochrnutý i mozek."


MOŽNOSTI, JAK DMO LÉČIT, DOSTUPNÁ REHABILITACE
A jak na ni, na obrnu? Cvičením, jednak domácím a jednak fyzioterapií odborně vedenou. Právě pravidelným cvičením může dojít k částečnému obnovení spojů mezi jednotlivými mozkovými buňkami (tj.neurony) i mezi jednotlivými odumřelými mozkovými centry.
Pacienti s obrnou rehabilitují buď klasicky, tedy procvičováním, protahováním a posilováním nefunkčních nebo málo funkčních svalů nebo Vojtovou metodou.
Chcete-li vyhledat terapeuta Vojtovy metody v místě Vašeho bydliště, klikněte sem.

Jedná se o reflexní terapii založenou na principu, že opakovaná a pravidelná stimulace reflexních bodů a zón vyvolá v těle odpovídající pohybovou reakci. Podle mého názoru má cvičení Vojtovou metodou výrazně lepší výsledky u dětí, než u dospělých, ačkoliv i ti si tento typ cvičení velmi pochvalují a udávají ústup bolesti, zlepšení hybnosti a celkového stavu.
V Brně cvičí Vojtovu metodu s dospělými např. Mgr. Martina Zábojníková, fyzioterapeutka, Královopolská 56; Brno - Žabovřesky, e-mail: zab@volny.cz. Rehabilitovat s ní lze za přímou úhradu i "na pojišťovnu".


ORTOPEDICKÁ PÉČE DOSPĚLÝCH
DMO je celoživotní onemocnění. Název může být poněkud zavádějící. Postižení jí trpí stále, slovo dětský v názvu absolutně neznamená vymizení všech potíží po 18. roce věku.
U dětí je, myslím, komplexní odborná péče více rozšířena a zajištěna, než u dospělých.
Mezi pracoviště, která se o dospělé s DMO starají, patří FN Motol Praha, konkrétně doc. MUDr.Smetana. Ordinuje každé úterý od 9.00 hod. na 2. ortopedické klinice pro dospělé.
Rovněž na jeho syna, MUDr. Pavla Smetanu, se můžete v případě zdravotních potíží obrátit.
Ordinuje v Praze 2, Myslíkova ulice, telefon pro objednání: 222 563 228.

Diagnóza DMO většinou vyžaduje komplexní, dlouhodobou lékařskou péči o 3 pilířích: neurologie, ortopedie a rehabilitace.


LÁZEŇSKÁ LÉČBA
Po splnění určitých podmínek má klient s DMO možnost podrobit se vždy jednou za 2 roky kompexní lázeňské péči, pojišťovnou plně hrazenou, kód pro pojišťovnu VII/12. Lázně předepisuje neurolog (nejčastěji), ortoped nebo rehabilitační lékař. Diagnózu odléčí např. v Janských Lázních, v Karviné - Darkov nebo také v Luži - Košumberk.


MOŽNÉ SOCIÁLNÍ VÝHODY A PŘÍSPĚVKY související s DMO
jsou následující:

plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod, ZTP, příspěvek na péči, mobilita, příspěvek na bydlení.


DMO VERSUS OBRNA VIROVÁ
A poznámka na úplný závěr. DMO je jiné onemocnění, než obrna virová. U DMO je jádrem nemoci nevratné poškození mozkových buněk, s nimž se člověk většinou rodí.
Naproti tomu virová obrna je onemocnění získané až během života, kdy dojde k napadení oslabeného imunitního systému virem. Tímto onemocněním trpí jen lidé staršího věku, jinak se ale v ČR již nevyskytuje, jelikož je proti ní, v rámci povinné vakcinace, očkované každé malé dítě.


Lenka Jiřičná


Máte dotaz, nebo mne chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies